sơmi tay lỡ

  • 204,508đ 145,966đ
Địa điểm : Lâm

sơmi tay lỡ

Mô tả:

vải trắng xanh nhé mng bao dày luôn ạ free sz dươi :58kg tay lỡ form rộng nhé chất vải dày nặc k sợ lộ bên trong đâ