tất lười chống thối nam nữ hàng Nhật

  • 7,200đ 9,600đ
Mô tả:

tất lười dành cho nam nữ hàng Nhật cực đẹp, tất cỏi lười rất ngắn, để các bạn đi giầy không bị lộ tất lên luôn ý, dùng được cả mùa đông và hè nhé.