1Kg hạt kê đỏ bóng, Thức ăn cho chim cảnh, Vẹt, chim Yến Phụng, cu gáy, Hamster và các dòng chim sẻ

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 27,300đ 32,100đ