Lưỡi cưa vòng cắt gỗ bản 10mm×0.5mm.răng 4ly bản 10mm×0.6.răng 7ly. lưỡi mới Japan

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 45,500đ 53,500đ