35k/ cây nha đam Mỹ trưởg thành ( cây trông khoang 12 tháng ) cây to !! Khi mua 1cây trưởng thành tặng 1 cây con!

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 31,850đ 37,450đ