MIC THU ÂM CARDIOID GẮN MÁY ẢNH RODE VIDEOMIC GO

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 1,820,000đ 2,140,000đ
Tags:

thiết bị âm thanh

micro thu âm