Béc tưới phun xòe 360 độ - Đầu tưới điều chỉnh lưu lượng, bán kính tưới 20 - 40cm - Hiệu quả tưới chậu, bồn cây

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.6
  • Lượt xem: 10324
  • 2,184đ 2,568đ