Bộ cây Máy Tính Để Bàn X79 dual 2689 rx580 Ram 64GB Cây Máy Tính Cũ

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 6,916,000đ 8,132,000đ