Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2 , sử dụng cho Case đồng bộ, Case PC muốn gắn thêm SSD, HDD....

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 17,290đ 20,330đ