Combo Main X79 plex HD + E5 2689 + Ram 16GB-64GB ECC REG SS -Tặng Fan CR-1200

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 1,547,000đ 1,819,000đ