Cpu chip G3250 sk 1150 đã test hoạt động tốt

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 3.7
  • Lượt xem: 10324
  • 318,500đ 374,500đ