Đầu mũi hàn 900M bằng đồng dùng cho nhóm máy hàn: 936, 937, 967, 969, 908s, điều chỉnh nhiệt 60w...

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 16,380đ 19,260đ