Đi ốt 1N5408 (diode)

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 1,092đ 1,284đ