Hub 2 CPU dùng chung 1 VGA. Bộ chuyển mạch 2 PC dùng chung 1 màn hình. Có nút chuyển hình. Vi Tính Quốc Duy

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 72,800đ 85,600đ