kẹp vải nằm > sử dụng để kẹp cố định vải khi cắt may > cắt may > kẹp bướm cố định vải > vải thun

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 14,560đ 17,120đ