Màn hình Text LCD 2004 Xanh dương 5V Hiển thị 4 dòng với mỗi dòng 20 ký tự, màn hình có độ bền cao có code mẫu

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 72,800đ 85,600đ