Nấm Đối Kháng Tricoderma Phân Hủy Chất Hữu Cơ , Ngừa Thối Rễ - Vàng Lá ( Hàng Loại 1 ) ( Hàng Loại 1 )

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 54,600đ 64,200đ