Ống silicone 0.5x1, 0.5x2, 1x2, 1x3, 2x4, 2x5, 3x5, 4x6 bộ 5 mét (đơn vị mm)

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 25,480đ 29,960đ