Số De,số đảo chiều tiến lùi,cốt 17li,dùng cho máy 100cc,110cc,125cc.cốt vào máy 6 răng 17mm,trục ra 19mm

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 427,700đ 502,900đ