Thiết bị phân tần Behringer CROSSOVERS CX2310 Stereo 2Way Mono 3Way Crossover

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 2,529,800đ 2,974,600đ