USB to TTL CH340 Converter Module CH340G UART Adapter Board 3.3V 5V Replace Pl2303 CP2102

  • Lượt đánh giá: 162
  • Điểm đánh giá: 4.7
  • Lượt xem: 10324
  • 15,986đ 18,797đ
Tags:

máy tính & laptop

linh kiện máy tính

bộ lưu điện