Vỏ 4U + Main liền + nguồn lắp dàn máy đào ETH

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 518,700đ 609,900đ