Xasaxa

Nhiệt kế đo trán hồng ngoại Microlife FR1MF1

;