Namdaik

Máy tính bảng MID K107 LCD 10.6 inch, Ram

;