Xasaxa

picture of space

Bộ sưu tập nhân vật 27,750đ Bộ Tượng 4 Chú Tiểu 4 Không

27,750 đ

Bộ sưu tập nhân vật Không nhớ nghĩ, không nói với người khác, không cần phải lắng nghe, cũng như không để tâm khi thấy những lỗi lầm sai trái của người, nên thường quán sát ngay khi mới khởi tâm động niệm lập tức chuyển những ý niệm vọng tưởng – phân biệt – chấp trước ấy thànBộ Tượng 4 Chú Tiểu 4 Không

Mua ngay

khác

;