Xasaxa

picture of space

Bộ sưu tập nhân vật 66,750đ BỘ Tượng 5 Ông Thần Tài PHÚC LỘC THỌ

66,750 đ

Bộ sưu tập nhân vật Trong nhiều gia đình Việt, bên cạnh Thần Phật nhiều gia đình hay thờ cúng hay bày tượng năm ông Phúc - Lộc - Thọ - Tài - Hy. Năm ông luôn đi với nhau, đại diện cho những tham vọng không thay đổi của con người dù thời gian có trôi qua - giàu có (Lộc), may mBỘ Tượng 5 Ông Thần Tài PHÚC LỘC THỌ

Mua ngay

khác

;