Xasaxa

Bạn không phải là robot

Đóng

picture of space

Hệ thống an ninh gia đình 628,500đ Trung tâm kiểm soát an ninh SmartONE S1C

628,500 đ

Hệ thống an ninh gia đình Trung tâm kiểm soát an ninh Broadlink SmartONE S1C sử dụng công nghệ wifi đóng vai trò như một bộ não kiểm soát các vấn đề an ninh và an toàn trong một ngôi nhà thông minh. Bạn có thể theo dõi được các trạng thái của các cảm biến an ninh (như có người chuyTrung tâm kiểm soát an ninh SmartONE S1C

Mua ngay

khác

;